Zbiorniki przeciwpożarowe – czym są i dlaczego są tak ważne?

W miejscach produkcyjno-przemysłowych znajdują się magazyny gazów oraz cieczy palnej, a także różnego rodzaju obiekty przemysłowe, wyposażone w dużą ilość wartościowego sprzętu, które wymagają odpowiedniego zabezpieczenia przeciwpożarowego. Obiekty produkcyjno-przemysłowe zazwyczaj znajdują się na rozległych przestrzeniach, gdzie dostęp do dużej ilości wody w razie pożaru może być niezwykle trudny lub niemożliwy. W tym celu buduje się zbiorniki przeciwpożarowe, które mogą służyć nie tylko do zasilania instalacji przeciwpożarowych, lecz także do awaryjnego zasilania urządzeń gaśniczych. Zbiorniki przeciwpożarowe stanowią także punkt czerpania wody dla straży pożarnej podczas zewnętrznego gaszenia pożaru.

Zbiorniki przeciwpożarowe – o czym należy pamiętać?

Zbiornik przeciwpożarowy o odpowiedniej objętości projektuje się wówczas, gdy nie jest możliwy pobór wody z hydrantu o wydajności min.
5,10 dm³/s. Zwykle zbiornik projektowany jest równolegle z projektem obiektu. Istnieje jednak możliwość dopasowania projektu zbiornika do istniejących już obiektów produkcyjno-przemysłowych np. gdy inwestycja jest w rozbudowie lub remoncie, a także, gdy zmienia swoją funkcję itp.

Należy pamiętać, że projektowanie zbiorników przeciwpożarowych musi być zgodne z wytycznymi zawartymi w obowiązujących przepisach:

  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 stycznia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2019 poz. 67)
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. 2009 nr 124 poz. 1030)

W kwestii projektowania konstrukcji zbiorników oraz zastosowanych technologii obowiązują normy polskie oraz światowe np. FM Approvalls lub NFPA. Przed przystąpieniem do projektowania zbiorników należy zapoznać się z obowiązującymi normami oraz przepisami w kwestii różnego rodzaju instalacji i urządzeń niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania zbiorników przeciwpożarowych.

Betonowe zbiorniki przeciwpożarowe – zalety i sposób działania

Betonowe zbiorniki mogą pełnić nie tylko funkcję zbiornika na ścieki z domowej lub miejskiej kanalizacji, lecz także mogą pełnić rolę zbiorników przeciwpożarowych. Efekt ten uzyskuje się poprzez połączenie ze sobą kilku lub kilkunastu betonowych zbiorników. Dzięki takiemu rozwiązaniu możliwe jest magazynowanie nawet kilkuset m³ wody potrzebnej do ugaszenia pożaru.

Nasza firma produkuje betonowe zbiorniki przeciwpożarowe na terenie całej Polski (głównie na terenie województwa Mazowieckiego, Lubelskiego oraz Wielkopolskiego). Znajdują one zastosowanie w szczególności w miejscach, w których utrudniony jest dostęp do dużej ilości wody.

Zbiorniki produkowane przez Naszą firmę wykonane są z betonu B20 i B40 oraz konstrukcji ze stali żebrowanej. Zastosowane połączenie jest gwarancją wytrzymałości w każdych warunkach. Ściany o grubości 10 cm pokryte są mieszanką uszczelniającą oraz masą asfaltowo-kauczukową. Wybrane materiały zapewniają nieprzemakalność i niezawodność, dzięki czemu produkt przez wiele lat będzie pełnił funkcję betonowego zbiornika przeciwpożarowego.

Pojemności betonowych zbiorników przeciwpożarowych

Dzięki szerokiej gamie pojemności betonowych zbiorników przeciwpożarowych oferowanych przez Naszą firmę , każdy klient ma możliwość dostosowania produktu do projektu oraz indywidualnych potrzeb swojej inwestycji.

Oferujemy betonowe zbiorniki przeciwpożarowe o pojemności:

  • 4 m³
  • 6 m³
  • 8 m³
  • 10 m³
  • 12 m³

Betonowe zbiorniki przeciwpożarowe – gwarancja bezpieczeństwa i jakości?

Nasza firma działa na obszarze całej Polski – najwięcej zbiorników zamontowaliśmy w takich miastach jak Warszawa, Lublin, Radom, Poznań. Klienci korzystający z usług Naszej firmy na poparcie jakości oraz bezpieczeństwa betonowych zbiorników przeciwpożarowych otrzymują dokumenty potwierdzające przyznanie aprobaty technicznej, niezbędnych atestów oraz certyfikatów. Ponadto, Naszym klientom oferujemy transport zbiorników oraz nieodpłatny montaż.

Zdobyta wiedza i doświadczenie budowane przez lata umożliwiają dobór najlepszej jakości materiałów oraz kontrolowanie całego procesu produkcji na każdym z jego etapów. W trakcie tworzenia produktu Nasi pracownicy poświęcają czas na przyjrzenie się każdemu, nawet z pozoru najdrobniejszemu szczegółowi, aby zyskać pewność, że stworzony betonowy zbiornik przeciwpożarowy zapewni bezpieczeństwo i niezawodność w sytuacji zagrożenia pożarowego. Naszym priorytetem jest nie tylko sprzedaż dobrej jakości produktu, lecz przede wszystkim ochrona życia i zdrowia ludzkiego oraz sprzętów niezbędnych do funkcjonowania obiektów przemysłowo-produkcyjnych i innych inwestycji.

Zapraszamy do szczegółowego zapoznania się z ofertą Naszej firmy. W razie pytań skontaktuj się z Nami pod podanym na stronie adresem. Postaramy się rozwiać wszelkie wątpliwości! Nasza firma zapewnia nie tylko wysoką jakość przedstawionych produktów, lecz równie wysoką jakość współpracy na każdym etapie oraz profesjonalne podejście skupione przede wszystkim na potrzebach klienta.

Więcej informacji o zbiornikach ppoż znajdziesz na stronie betonowe zbiorniki przeciwpożarowe

betonowe zbiorniki przeciwpożarowe